Vyhledávání

Program

FARNOST

Základem našeho svědectví o Bohu je Písmo svaté; k jeho výkladu se scházíme při těchto shromážděních:

Bohoslužby

se konají každou neděli vždy v 10:00hod.

Rodinné bohoslužby

jsou pravidelně každou 1. a 3. neděli  v měsíci v 10:00hod.

Náboženství pro děti

pondělí 17.00 - 18.00 hod.

 

Návštěvní dny:

V pracovní dny  dle telefonické domluvy s duchovní na tel:

777 035 160 nebo email: chytilova@ccshrbrno.cz

V neděli po bohoslužbách.

 

Na základě domluvy konáme také rozhovory o víře, duchovní útěchu, přípravy ke svátostem, vysluhování svátostí křtu, večeře Páně, manželství, pokání (zpověď), útěchy nemocných, návštěvy v domácnostech, nemocnicích a sociálních ústavech, pohřby.