Vyhledávání

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU 

4. neděle postní = 22. března 2020  “ Uzdravení slepého

Evangelium podle Jana 9, 1 – 41

„Ježíš odpověděl: „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

 

Modleme se společně:

Bože, Všemohoucí Pane, v pokoře se k Tobě obracíme a voláme o pomoc pro všechny lidi v nouzi. Amen

5. neděle postní = 29. března 2020  „Vzkříšení Lazara

Evangelium podle Jana 11, 1 – 45

Modleme se společně:

Všemohoucí Bože, dej, ať nasloucháme Tvým přikázáním, abychom se v proměnách času drželi pravých radostí. Požehnej všem, kteří k Tobě volají po záchraně ostatních. Amen

 


 

 

 

Oznámení

Do odvolání bude v náboženské obci pozastaveno konání bohoslužeb a pravidelných aktivit.

Za náboženskou obec

Šárka Chytilová
farářka
 

 

 Náboženství pro děti

Scházíme se každé pondělí od 17 - 18 hod. Hrajeme hry, objevujeme a vyprávíme si příběhy.

 Vhodné pro děti od 6 let. Děti se k nám mohou přidat během celého školního roku.

 

Klub Jonáš

Pravidelně je otevřen v úterý a čtvrtek od 16.00hod do 18.00hod. Není otevřen o prázdninách a svátcích. Více informací v sekci kluby.

 

Rodinné bohoslužby

  • pro děti a jejich rodiče
  • písně na kytaru
  • děi čtou přímluvy
  • kázání pro děti
Konají se vždy 1. a 3. neděli v měsíci. Začátek v 10.00 hod. 

           

 

Náboženství pro děti

Pravidelně (mimo prádzniny a svátky) každé pondělí od 17.00 - 18.00 hod. Děti získají základní znalosti o Bohu Stvořiteli a o osobě Pána Ježíše.

Informace: tel: 777 035 160 nebo email: chytilova@ccshbrno.cz