Vyhledávání

Program

FARNOST

Základem našeho svědectví o Bohu je Písmo svaté; k jeho výkladu se scházíme při těchto shromážděních:

Bohoslužby

se konají každou neděli vždy v 10:00hod.

Rodinné bohoslužby

jsou pravidelně každou 1. a 3. neděli  v měsíci v 10:00hod.

Náboženství pro děti

pondělí 17.00 - 18.00 hod.

 

Návštěvní dny ve sboru Páně:

Dopoledne: pondělí – čtvrtek: 8.30 – 13.00 hod
Odpoledne: pondělí: 16.30 – 18.00 hod.
                    úterý:        16:00 – 18.00 hod.
                    čtvrtek:      16:00 – 18.00 hod.
Prosím, než mě navštívíte, zavolejte mi z důvodu, že mohu být služebně mimo kancelář.
Tel: 777 035 160. Děkuji
Starší nebo nemocné sestry a bratry ráda navštívím doma, v nemocnici, podle osobní domluvy.  

V neděli po bohoslužbách.

 

Na základě domluvy konáme také rozhovory o víře, duchovní útěchu, přípravy ke svátostem, vysluhování svátostí křtu, večeře Páně, manželství, pokání (zpověď), útěchy nemocných, návštěvy v domácnostech, nemocnicích a sociálních ústavech, pohřby.