Vyhledávání

Program

Náboženská obec

Základem našeho svědectví o Bohu je Písmo svaté; k jeho výkladu se scházíme při těchto shromážděních:

bohoslužby, večerní modlitby

Můžete se na nás obrátit v těchto záležitostech:

  • příprava na křest a svátost křtu

  • příprava na přijetí svátosti manželství a svátost manželství

  • svátost útěchy nemocných

  • svátost pokání – osobní zpověď

  • pastorační rozhovor - potřebujete-li v důvěrném rozhovoru si probrat to, co vás tíží

  • vysluhování Večeře Páně doma pro ty, kteří pro nemoc či věk nemohou navštívit bohoslužby

  • pohřební obřad

 

Návštěvní dny ve sboru Páně:

Jsou na základě telefonické domluvy.

Prosím, než mě navštívíte, zavolejte mi z důvodu, že mohu být služebně mimo kancelář.

Tel: 777 035 160. Děkuji

Starší nebo nemocné sestry a bratry ráda navštívím doma, v nemocnici, podle osobní domluvy